Flensborg Gildet

Program

     

   

     Årets program 2022 – 2023.

Vedtaget på Gildeting den 04. april 2022


Tirsdag, den 23.04.2022      Sct. Georgs Gildehal                

Mandag, den 22.05. 2022    Gildemøde

         

Mandag, den 23.06.2022     Skt. Hans-aften    


Torsdag, den 18.08. 2022    Friluftsgildehal på Tydal

Torsdag, den 29.09. 2022   Gildemøde i Slesvig.

Torsdag, den 17.12. 2022   Fødselsdagsgildehal i Det Danske Hus

Søndag, den 27.12. 2022   Fredslys-gudstjeneste i Det Danske Hus

Overskrift 1