Flensborg Gildet

Gildeledelsen

Gildeledelsen:

Gildemester: Anne-Margrete Jessen (Ami) amjess(at)aol.com
Gildekansler: Inger Pfingsten
Kasserer: Inger Würtz
Gildets internationale medarbejder, GIM:
Finn Limbrecht
Gildets uddanelses-medarbejder. Gu:
Thomas Hougesen
Leder af Ungegruppen: Georg Thomsen/ stedfortræder: Mette Jessen
Tydal Gård