Flensborg Gildet

Velkommen til Flensborg Gildet

OBS!

     Gildemøde sammen med

3. Sct. Georgs Gilde Vejle fredag, den 01.09. 2023

kl. 18.00 i Det Danske Hus i Sporskifte

     Friluftsgildehal på Spejdergården Tydal

den 12. 09. 2023 kl. 18.30