Flensborg Gildet

Årsberetning 2020

Sct. Georgs Gildet Flensborg

Årsberetning for Flensborg Gildet 2020/21

Den 24. juni kunne vi glæde os over, at vi kunne holde gildeting igen, selvom vi blev nødt til at overholde en række hygiejne og afstandspåbud, men det blev til en vellykket aften.

Den 15. august var vi på tur til Svesing for at se på mindestedet for den tidligere KZ-lejr. Også her tog vi alle mulige sikkerhedshensyn  mhp. coronarisiko, og det blev til en meget spændende tur.

Vores mangeårige og afholdte gildebroder Karl Ole Steenild gik hjem den 17. august. Han blev bisat på Smørum Kirkegård, og Flensborg Gildet og Dansk Spejderkorps Sydslesvig var repræsenteret ved bisættelsen.

Æret være hans minde!

Vores mangeårige og afholdte gildebroder Jytte Thorbjørn Steenild gik hjem den 27. oktober.

Æret være hendes minde!

Den 16. september var der Friluftsgildehal på Tydal. Den var arrangeret af Påhitterne. Det var særdeles hyggeligt og festligt selv at tilberede sin mad på en Trangia-koger. De brændende toiletpapirruller på græsplænen gav aftenen et ekstra eventyrligt slør.

Fellowshipdagen måtte desværre aflyses grundet pandemien, og vi har af samme grund måttet udskyde fødselsdagsgildehallen, der netop skulle markere gildets 75 år, men den fest vil vi have i 2021, og så fejrer vi bare gildets 76. år med fuld musik.

Også Julestuen måtte aflyses grundet myndighedernes påbud.

Der blev indsamlet til de hjemløse via inger Bøgwads gode ven, Peder Pedersen fra Tjele ved Viborg. Da Odachlosenasyl Wilhelminental ikke var interesseret, deponerede vi soveposerne i Ansgar Kirken og donerer dem i efteråret til foreningen Helferherz i Flensborg, der er meget interesseret i soveposerne og liggeunderlagene.

I januar sendte sønderjyllands Distrikt så uldgarn til gildet i Lusaka. Det drejede sig om 120 kg stikkegarn, strikkenåle og hælenåle. Effekterne pkkedes i store pakker af medlemmer af Flensborg Gildet og sendtes fra Flensborg til venskabsgildet i Lusaka. Disse doneredes til de tre zambiske skoler, som Lusaka-gildet har tegnet faderskab for.

De næste corona-betingede aflysninger var så nytårsgildehallen, februarmødet og Sct. Georgs Gildehal. Den 28. juni åbnede vi så igen op for en friluftsgildehal, hvor Ingrid Lekkat modtog 25-års nålen, og Grethe Matthiesen 40-års-nålen.

Først nu kan vi afholde gildeting, selvom coronatallene igen er stigende, og vi allesammen skal passe på os selv og på hinanden.

På Distriktsplan har nogle af os deltaget i det skønne Distriktsarrangement ”Kend dit distrikt”, der fandt sted den 20. maj i Haderslev. Ligeledes deltog 6 flensborgske gildebrødre i Distriktets spændende uddannelsesdag i Bodum den 29. maj.

Der blev afholdt friluftsgildehal ved Det Danske Hus den 29. juni.

Inger Pfingsten, Siggi, Leif og jeg overrakte sommerlyset til Karsten Thomsen Gruppe på Tydal den 30. juli. Det var både andægtigt og hyggeligt.

Flensborg Gildet har udgivet en lang række udgaver af gildeposten i det forløbne gildeår for at holde kontakten vedlige. Der var udgivelser i december, januar, februar, marts, april, maj og juni. Næste udgave kommer i slutningen af august.

Gildeledelsen har holdt 4 virtuelle møder siden oktober 2020.

Inger P og jeg har deltaget i et fysisk og to virtuelle Distriktsrådsmøder og i et Distriktsgildeting.

I Distriktets PR-udvalg sidder Inger P. og jeg

I Distriktets tur-udvalg sidder Inger P og jeg

I Distriktets Grænsetræfudvalg sidder Inger P og Roland, og Inger er formand for det.

Ridderuddannelse. Ami sidder i Ridderudvalget sammen med Lis Nielsen, men der har slet ikke været nogen ridderuddannelse grundet coronarestriktionerne.

Ami sidder i Landsgildets PR-udvalg.

Ami deltog i Kirsten Lund Frandsens bisættelse i Haderslev den 14. august.

Ami