Flensborg Gildet

Flensborg Gildet

Gildeloven

Gildeloven

Enhver gildebror gør sit bedste for:

at nå frem til en livsanskuelse, en personlig stillingtagen til grundlaget for sin tilværelse,

at erkende sine fejl og rette dem,

at nå til beherskelse af sit sind,

at have respekt for det der har værdi for andre,

at være venlig og forstående over for andre,

at gøre livet gladere og lysere for andre,

at tage medansvar i familie og samfund,

at værne naturen og vore nationale værdier,

at virke for international forståelse,

at gøre sin pligt frem for at kræve sin ret.

Gildernes logo