Årets program 2023-2024

Tirsdag, den 23.04.2023      Sct. Georgs Gildehal og Spis -ude-dag                

Torsdag, den 27.04. 2023 Distriktsgildeting

Tirsdag, den 23.05.2023   Ridderoptagelse    

Torsdag, den 25. 05. 2023 Gildemøde

Søndag, den 11. 06. 2023 Årsmøde 

Fredag, den 23.06. 2023   Sankt Hansaften

Lørdag, den 01.07. 2023 Ulvedag på Tydal

Lørdag, den 26. 08. 2023 Kend dit Distrikt Aabenraa

 Fredag, den 01.09. 2023 3. Sct. Georgs Gilde Vejle kommer på besøg

 Søndag, den 10. 09. 2023 Distriktsudflugt til Husum

Lørdag, den 09. 12. 2023 Julefrokost

Flensborg Gildet

 Tirsdag, den 12. 09. 2023 Friluftsgildehal på Tydal

Torsdag, den 19. 10. Gildemøde i Det Danske Hus

Torsdag, den 26. oktober Fellowship-Day

Torsdag, den 16.11. 2023  Fødselsdagsgildehal i Det Danske Hus

Søndag, den 03.12. 2023 Fredslys- og adventsgudstjeneste

Søndag, den 13. 01. 2023 Nytårsvandring, Nytårsparade

Flensborg Gildet