Flensborg Gildet

Flensborg Gildet

Gildeledelsen

Gildeledelsen:

Gildemester: Anne-Margrete Jessen (Ami) amjess(at)aol.com
Gildekansler: Ute Clausen
Kasserer: Inger Würtz
Gildets internationale medarbejder, GIM:

Finn Limbrecht

Gildets uddanelses-medarbejder. Gu:

Thomas Hougesen

Leder af Ungegruppen: Georg Thomsen/ stedfortræder: Mette Jessen

Tydal Gård